Ocenjevanje čipk v letu 2018

PRIDOBITEV PRAVICE DO OZNAČEVANJA ČIPK S POREKLOM BLAGA »IDRIJSKA ČIPKA«

 

Odbor za označbo porekla Idrijske čipke obvešca vse klekljarice, da bo v mesecu marcu in aprilu 2018 potekalo ocenjevanje čipk za pridobitev pravice do označevanja čipk s poreklom blaga »Idrijska čipka«.

Klekljarice, ki želite predložiti svoje čipke v oceno, vabimo, da to storite do petka, 9. 3. 2018 ali do torka, 10. 4. 2018.
 


 

Na ocenjevanje se prijavite pisno z obrazcem, ki ga dobite na sedežu Centra za idrijsko dedišcino ali na spletni strani www.visit-idrija.si. Ocenjevanje čipk bo potekalo v skladu s pravili ocenjevanja, ki so predstavljena v priročniku za klekljarice »Idrijska čipka geografska označba.« V slednjem dobite tudi vse vzorce.


Obrazec skupaj s čipkami pošljite po pošti ali prinesite osebno na naslov:
Center za idrijsko dedišcino, Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija.Dodatne informacije v zvezi z ocenjevanjem čipk lahko dobite na telefonski številki 05 93 44 078 ali E-pošti branka.m peternel@visit-idrija.si.

 

OBRAZEC

VABILO