Lepoglavska čipka

Razstava čipk Ekomuzej Lepoglava

Center idrijske čipke, Prelovčeva 2

V več projektih, namenjenih zbiranju popolnih materialov čipk in ohranitvi tradicije čipkarstva v Lepoglavi, so v zadnjih dveh letih lepoglavske čipkarice iz Društva Ekomuzej Lepoglava izdelale čipke po vzorcih Danice Brössler, ampak iz kataloga lepoglavskih čipk. Vse čipke so zaščitene in označene z avtentičnostjo. Od leta 2009 je lepoglavsko čipkarstvo na Unescovem seznamu nematerialne dediščine. Čipke, s katerimi smo sodelovali na festivalu, še niso bile prikazane zunaj Hrvaške. Razstava bo dopolnjena s sodobnim pristopom k čipkam, tj. z uporabo čipk in čipkarskih tehnik pri izdelavi nakita in dekoriranja.

Društvo Ekomuzej Lepoglava je bila ustanovljeno leta 2011 z namenom ohranjanja kulturne dediščine Lepoglave in od svoje ustanovitve kontinuirano izvaja različne projekte na področju kulture, kulturne dediščine, izobraževanja in socialne vključenosti. Združenje je sodelovalo v številnih projektih EU na področju kulture. Izvedli smo tudi več programov za ohranjanje nematerialne kulturne dediščine Ministrstva za kulturo ter programe mednarodnega kulturnega sodelovanja.


Tekst: Dejan Bjelivuk, Ekomuzej Lepoglava